• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Najbardziej znaczące przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego

Kondycja Unii Europejskiej
Chociaż Unia Europejska jest teraz w potężnym kryzysie, to jednak nikt nie powiedział, że nadal nie jest silną organizacją. Przecież skupia wokół siebie dużo bogatych krajów. Ciągle UE jest federacją niezmiernie bogatych państw.
Oczywiście nie wszystkie są bardzo zamożne, ale w porównaniu z chociażby większości krajów w Azji, to i tak UE to wielka potęga. I choć w ostatnim czasie wolno się rozwija, przynajmniej w porównaniu z chociażby Chinami, to powinniśmy zwrócić uwagę, że to ciągle Chiny gonią nasz kontynent. Chociaż oczywiście nie można powiedzieć, iż UE to wspaniała organizacja. Moim zdaniem Unia Europejska to doskonały pomysł – nawet po połączeniu jesteśmy mniejsi, niż Chiny bądź Indie, a więc tylko jako zwarta organizacja możemy się liczyć.
Jednak wielkim minusem owej organizacji jest najzwyczajniej w świecie to, że jest mocno zbiurokratyzowana. Dzięki właśnie biurokracji, Chiny oraz pozostałe potęgi gospodarcze – lub aspirujące do ich miana, dużo szybciej nas doganiają. To źle, bo przecież w naszym interesie jest to, aby UE w dalszym ciągu była potęgą. I oczywiście tak będzie, lecz trudno jednoznacznie powiedzieć czy na przykład problem dotyczące wielkiego bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi, szybko zostanie zażegnany. Być może całą Europę czeka los chociażby Włoch, a więc niby bogatego kraju, który jednak ma duże problemy z funkcjonowaniem? Ciężko jednoznacznie rzec…

Categories: Blog

Comments are closed.