• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podróże po Polsce: 5 mniej znanych atrakcji

Studnie są w stanie być rozmaite, zależnie od wymogów gruntowo- wodnych na danym obszarze. W wypadku domów jednorodzinnych studnie z wodą pitną będą mały słusznie rzeczową wydajność, a na obszarze działki już inną. Do studni z ujęciem wody pitnej, np. tuż przy domkach letniskowych instaluje się rurę osłonową, a w nią rurę filtracyjną. Tego rodzaju studnie muszą mieć stosowną głębokość, by rury osłonowe i filtracyjne znalazły się w warstwie wodonośnej. Dno studni jest zaślepione, a w jej głębi montowane są pompy głębinowe. Studnie głębinowe z zamontowaną pompą są zakończone obudową z kręgów betonowych lub też z tworzywa sztucznego – wypróbuj wiercenie studni gorzów. W tej obudowie znajduje się zakończenie rury osłonowej, detal pompy z przyłączem wodociągowym i zawory sprzyjające do kończenia przepływu wody w rurociągu oraz zasilania pompy. Studnie głębinowe z woda pitną musza mieć zamontowane takie sprzęty jak pompy głębinowe do zapewnienia stosownego ciśnienia w instalacji domowej oraz poboru słusznej ilości wody.

1. Zobacz stronę

2. Zobacz szczegóły

Co warto zobaczyć w Rzymie?

Categories: Turystyka

Comments are closed.